išpuošti

išpuošti
išpuõšti, -ia, ìšpuošė tr.; Q59 išgražinti, išdabinti, gražiai aptaisyti: Numus išpuošti MitI68. Sienos išpuoštos taurų ir briedžių ragais, šernų iltimis A.Vien. Raudonoji aikštė šventiškai išpuošta (sov.) sp. Matė išpúošė savo dukrą, t. y. išrėdė J. | refl. intr., tr.: Išsìpuošėm namus, svečių laukdami Š. Mergos išsirėdžiusios, išsipúošusios, neatskirsi, kur pamokinta, kur darbininkė Trš. ^ Išsipuošusi kap Sekminių karvė LTR(Mrp). \ puošti; apipuošti; atpuošti; įpuošti; išpuošti; nupuošti; papuošti; prisipuošti; supuošti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • išpuošti — išpuõšti vksm. Sãlė šveñtiškai išpuoštà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atpuošti — atpuõšti, ia, àtpuošė tr. MitI134 atnaujinti puošmenas, vėl išpuošti. puošti; apipuošti; atpuošti; įpuošti; išpuošti; nupuošti; papuošti; prisipuošti; supuošti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškvarklioti — tr. išpuošti kvarklėmis; išpuošti, apkarstyti papuošalais: Iškvarklioti drabužiai buvo ir seniau Šts. | refl.: Į veselę eitant, jau reik gerai išsikvarklioti KlvrŽ. Išsikvarkliojusi kaip miesto panelė Brs. Nu kad ta išsikvarkliojusi (neskoningai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrėdyti — ×išrėdyti tr. Q60 1. H170, R, K išvilkti, išrengti: Kada išrėdė nuogą, išsitraukė iš už čebato aulo tą sudžiovytą jaučio uodegą BsPIII39. Iš rūbų išrėdė, plaukus mums nukirpo LTR(Lbv). ^ Bloga žmona namų nerėdo, tik vyrą išrėdo KrvP(Vlk). Gyvos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipaukštėti — 2 apipaukštėti tr. išpuošti, nutupdyti paukščiukais: Vestuvėse pyragai buvo apipaukštėti Lk. paukštėti; apipaukštėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipuošti — apipuõšti, ia, apìpuošė tr. 1. Š išgražinti, pagražinti: Vario vielos apyrankiai smulkiais perlais apipuošti rš. | refl. Š: Dabar i senos bobos be dantų visiaip apsipuošę Mžš. Jaunoji baltai apsipuošas Akm. Kaimai ir sodybos apsipuošė sodais rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkaroliuoti — tr. 1. išpuošti karoliais, karolių eilėmis: Ogi mergaička kad apkaroliuota, – bent trys eilios karolių! Slm. 2. karoliukais apsagstyti, apsiuvinėti: Cigarnyčelė apkaroliuota Šts. karoliuoti; apkaroliuoti; iškaroliuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bičkorėlis — bičkorė̃lis sm. (2) 1. toks paraukimas, audimas, pagražinimas, panašus į bičių korį: Mano marškinių rankovė su bičkorė̃liais Slm. Mergautinės nažutkos priešakiai išpuošti raukčiais, klosteliais, bičkorėliais Kp. 2. jurginas, kurio žiedai panašūs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grėznas — grėznas, a adj. gražus: Ilgai gėrėjausi kartu su sargyba grėznu dangumi rš. grėznai adv.: Rūmai viduje buvo grėznai išpuošti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išauksuoti — tr. išpuošti auksu: Įėjo į palocių, kuris buvo visas išauksuotas BsV235. auksuoti; apauksuoti; išauksuoti; nuauksuoti; paauksuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”